pl
  • 15 lipca 2024 8:22

Co to jest trigeneracja?

Użytkownicy przemysłowi mogą uzyskać znaczne oszczędności dzięki instalacji systemu trigeneracji. Metoda ta wykorzystuje silnik spalinowy, który może być zasilany paliwem kopalnym lub biopaliwem. System zawiera również układ odzysku ciepła, który wykorzystuje ciepło resztkowe spalin do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jego wdrożenie może pomóc odbiorcom przemysłowym w łagodzeniu skoków napięcia. Ze względu na swoją wysoką sprawność trójgeneracja jest doskonałym alternatywnym źródłem energii, które można zastosować w różnych typach budynków.

Wykorzystując ciepło odpadowe wytwarzane w procesach technologicznych, system może dostarczać wodę lodową do wykorzystania w systemach chłodzenia. Systemy trigeneracyjne mogą być niezwykle efektywne w systemach chłodzenia, ponieważ są znacznie cichsze niż konwencjonalne sprężarkowe agregaty chłodnicze. Te zalety sprawiają, że są one idealne do zastosowań, w których hałas jest problemem. Chociaż na przydatność systemu wpływa wiele czynników, zaleca się konsultację z profesjonalnym inżynierem, aby upewnić się, że spełnia on potrzeby właściciela i stanowi odpowiednią inwestycję finansową.

Główną zaletą trójgeneracji jest możliwość znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez typowe elektrownie. Trigeneracja jest szczególnie przydatna w sektorze przemysłowym, ponieważ może pomóc w zmniejszeniu zależności od zagranicznej ropy naftowej, która jest jednym z największych źródeł emisji dwutlenku węgla. Trigeneracja może się zwrócić w ciągu dwóch do trzech lat, ponieważ system można zainstalować w kilku budynkach. Technologia ta ma potencjał, aby zrewolucjonizować przemysł energetyczny. Więcej informacji na temat zalet trigeneracji i kogeneracji można znaleźć tutaj.

Jak wspomniano wcześniej, systemy trigeneracyjne mogą zrównoważyć koszt inwestycji kapitałowej poprzez leasing lub sprzedaż systemu dostawcy energii. W ten sposób właściciel może wykorzystać nakłady kapitałowe do sfinansowania innych potrzeb budynku. Ponadto systemy trigeneracji mogą również poprawić wizerunek budynku, pomagając mu uzyskać wyższe oceny środowiskowe, takie jak Green Star czy NABERS. Pomoże to przyciągnąć klientów o wyższej jakości, a w efekcie poprawić wyceny najmu i sprzedaży.

GIZ przeprowadził szeroko zakrojone badania, w ramach których oceniono potencjał metod trójgeneracji na rynku indyjskim. Od tego czasu zorganizowano ponad 50 warsztatów i zorganizowano ponad 20 wizyt w terenie w celu zaangażowania przedstawicieli przemysłu w dyskusje na temat tej technologii. Ponadto prowadzone są bieżące działania monitorujące, których celem jest obliczenie emisji gazów cieplarnianych. W międzyczasie rozwiązania trigeneracyjne stają się coraz bardziej popularne w różnych sektorach. Na przykład instalacja systemów trigeneracyjnych w istniejących szpitalach może przynieść znaczne oszczędności pieniędzy i energii.

System trigeneracyjny wytwarza jednocześnie energię elektryczną, ciepło i chłód. Ciepło wytworzone w procesie kogeneracji jest wykorzystywane do produkcji wody lodowej zasilającej systemy klimatyzacyjne. Wychwytując i wykorzystując ciepło odpadowe z procesu chłodzenia, układ trójgeneracyjny obniża całkowity koszt energii elektrycznej, który może być znacznie niższy. Wytwarzana energia elektryczna jest czystsza, a emisja zanieczyszczeń zmniejsza się o 30%. Może on również obniżyć koszty energii i zwiększyć elastyczność operacyjną. Rozważając instalację systemu trigeneracyjnego, należy więc wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki.

Pomimo korzyści, systemy kogeneracji i trigeneracji nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. System trigeneracyjny nie zastąpi wprawdzie kotła i agregatu chłodniczego, ale w dłuższej perspektywie pozwoli zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy. Co więcej, koszty utrzymania systemów trigeneracyjnych są niższe niż w przypadku konwencjonalnych elektrowni. Należy również pamiętać, że wymagają one częstszej konserwacji niż elektrownie konwencjonalne, co może ograniczać ich przystępność cenową.

Elektrownie kogeneracyjne składają się zazwyczaj z silnika, turbiny spalinowej i wymiennika ciepła odpadowego. Ciepło odpadowe jest odzyskiwane i wykorzystywane do ogrzewania budynków, wytwarzania pary technologicznej i chłodzenia. W większości przypadków kogeneracja przemysłowa wykorzystuje ciepło odpadowe o wyższej jakości i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Elektrownia trójgeneracyjna wymaga o 50 procent mniej paliwa niż oddzielna elektrownia. To sprawia, że jest to wybór znacznie bardziej zrównoważony niż w przypadku elektrowni konwencjonalnej. Opcja ta staje się coraz bardziej popularna w zastosowaniach przemysłowych ze względu na swoją elastyczność i niższe koszty operacyjne.